Jautājums \ Atbilde

KLESTER System — sistēmiskā pieeja būvniecībā

Fasāda

Jā, ar siltināšanas sistēmas materiāliem var neierobežoti apdarīt katru fasādi, kam ir cietie minerālpamatnes, tādi kā ķieģeļu, putu un gāzbetona mūrešana, betona vai tradicionālie apmetumi. Plaisu izturības uzlabošanai ir nepieciešams profilu, stiprinošo elementu nostiprinašana, bet pēc tam tiek veikta armējošā slāņa veidošana, papildus izlīdzināšana, gruntēšana un faktūras dekoratīvā apmetuma apdares slāņa veidošana.
Tas pats, kas ir reglamentēts putupolistirolu plātņu apdarei fasādes siltināšanas sistēmā, bet dībeļi nav lietojami. Tālākie darbi tiek veikti pēc fasādes apdares "slapjo" metodes noteikumiem: piestiprina profilus, stiprinošos elementus, pēc tam veido armējošo slāni, papildus izlīdzina ar špakteli, gruntē, pārklāj ar faktūras dekoratīvo apmetumu vai, iekštelpās, veic iekšējo apdari (flīzes, tapetes, krāsošana utml.).
Nenoņemamie veidņi tiek izgatavoti no uzputota putupolistirola, uz kā ir izstrādāts fasādes siltināšanas sistēma. Tāpēc putupolistirola virsmu armēšanai un izlīdzināšanai ir piemēroti siltināšanas sistēmām paredzētie materiāli. Šī gadījumā jāveido līmjavas un sārma izturīgo armējošā stiklosieta bāzes armējošo slāni, ievērot armēšanas noteikumus fasādes siltināšanas sistēmās. Pēc armējošo slāņa veidošanas, tā izlīdzināšanai var lietot jebkādus virsmu sagatavošanai zem tapetēm (vai krāsošanas) paredzētos špakteles un gruntis.
Iemesls tam ir tas, ka realājos apstākļos būvdarbinieki parasti negaida, kamēr visi slāņi ir rūpīgi hidrotēti un izžūvēti. Rudenī un ziemā arī ir paaugstināts gaisa mitrums, kas ir iemesls lieka mitruma izveidošanai siltumizolācijas, armējošā līmes un apdares slāņos, pat šķietamās pilnās izžūšanas gadījumā. Akrila krāsu ļoti zemās tvaika caurlaidības dēļ, akrila apmetumu vai krāsu uzklājot, pamatos esošais mitrums saglabājas. Ārpus tam, no akrila pārklājuma abos virzienos noplūstošais mitrums papildus piesātinā pamati. Vēlāk, kad iestājas stiprais sals un īpaši skaidrā saulainā dienā, siena sasilst un ūdens tvaika parciālā spiediena starpība sastāv maksimumu, ko rezultātā notiek pastiprinātā ūdens migrācija no siltināšanas sistēmas atmosfērā un akrila slāņis atslāņojas no pamatnes.
Sals izturība — nosacīts ekspluatācijas laiks bez redzamiem bojājumiem un materiāla īpašību būtiskajiem pasliktināšanās.
Vispārpieņemts standarts ar vienoto materiālu pārbaužu metodiku ir izstrādāts materiālu ekspluatācijas termiņu novērtēšanas un salīdzināšanas iespēju veidošanai. Jo lielāka ir materiāla sals izturība, jo ilgāk tas kalpos reālājos klimatiskajos apstākļos. Nosacīti tas ir klimatiskajā kamērā bez sagraušanas izturēto ciklu daudzums attiecībā uz materiālu. Pārbaudes laikā materiāls tiek piesātināts ar ūdeni, sasaldēts, pēc tam atlaidināts, vienlaikus apstarots ar UV un IS lampām, paātrināti modelējot materiāla ekspluatācijas laiku. Pēc materiāla stāvokli tiek vērtīta tā udens izturība, ko norāda ciklos. Pastāv viedoklis, ka "1 cikls = 1 gads". Tas nav tieši tā. 1 cikls nozīmē ekspluatācijas laika nosacīto vienību.
Jā, siltināšanas sistēmas montāžu ir atļauts veikt arī ziemas apstākļos. Šajā gadījumā sastatnes ir jāpārklāj ar speciālo (vēlams siltumizolācijas) fasādes plēvi, un iekšā tiek aprīkota diennakts apkūre lai temperatūra visu laiku būtu virs +10oC. Fasādes apmešanu ziemā jāveic ar minerālo apmetumu, bet būvdarbus ar akrila, silikāta un silikona apmetumu pielietojumu jāpārcel uz silto gada laiku, lai novērstu nejaušo sasalšanos un āvarijas gadījumus, ja apsiltināšana tiek pārtraukta darba laikā. Akrila apmetumu un krāsu lietošana ziemā ir kategoriski nevēlama.
Par to ir atbildīgi būvdarbus veicošie strādnieki. Var būt dažādi pārtēriņa iemesli - nerūpīgi izlīdzinātās sienu virsmas, daudz materiāla krīt uz zemes, pielietojams neatbilstošs darba instruments, vai nav ievērota uzklāšanas un struktūras veidošanas tehnoloģija.
Pēc armējošā līmes un apdares slāņa pilnīgās izžūšanas fasādi var nokrāsot ar gandrīz visām fasādes krāsām. Minerālā apmetuma lietošanas gadījumā, to ieteicams pārklāt ar silikona vai silikātā ūdens tvaika caurlaidīgo aizsargkrāsu. Citos gadījumos ir piemēroti akrila fasādes krāsas. Ar akrila krāsi nav ieteicams veikt tikko apstrādāto fasāžu apdari rudenī un zemā, kā arī uz minerālvates pamata balstīto sistēmu apdari.
Siltināšanas sistēmas izstrādātas ar faktūras plāno slāņu apmetuma pielietojumu. Šīs siltināšanas sistēmas ir pārbaudīti un sertificēti. Armējošā slāņa krāsošanai armējošo slāņu ugunsdrošības nolūkos pabiezina uz sertificētā apmetuma biezumu, virsmu rūpīgi sagatavo krāsošanai ar fasādes špakteli, pēc tam gruntē un krāso. Bet šādā gadījumā iegūt ideāli gludu virsmu ir grūti, jo uz sienas atrodami nelielie nelīdzenumi bojās kopējā izskata estētiskumu sāņu apgaismojumā. Apmetuma faktūra vizuāli maskierē tādus nelīdzenumus.
Grunts zem apmetuma ir obligāti jālieto, jo grunts būtiski izlabo apmetuma saķeri ar armējošo līmes slāņu, norobežo tā uzsūkšanas spēju, uzklāšanas laikā nepieļaujot apmetuma ūdens ātro iesūkšanu pamatā, (parasti) satur viegli raupju gruntēto virsmu veidojošo sīko kvarca smilti, kas palīdz vienmērīgi apstrādāt dekoratīvā apmetuma faktūru. Speciālās gruntis zem silikāta un silikona apmetumiem ir arī ķīmiskās membrānas starp ķīmiski atšķirīgiem armējošajiem līmes un apdares slāņiem, veicinot labāko materiālu adhēziju.
Armējošais siets, ražots no 5х5 mm. Siets būtiski palielina armējoša līmes slāņa mehānisko izturību, kas aizsarga siltumizolācijas plātnes no ārējās iedarbības un kalpo kā pamats dekoratīvā slāņa uzklāšanai. Siets jāiztur armējoša līmes slāņa sārmaino vidi, sieta blīvums pamatarmēšanai nedrīkst būt mazāk par 145 g/kv.m. (rekomendē un pielieto arī 165 g/kv.m).
Starta profilu ir ieteicams piestiprināt ne mazāk kā 400-600 mm augstumā virs zemes līmeņa. Tāds augstums neļauj no zemes, asfalta utml. ar lietu nodauzītam abrazīvam nokļūt uz ēkas pamatsienām. Vienlaicīgi cokols jābūt nedaudz iegrēmdēts aiz pamatsienas plakni (tuvāk pie pamatnes) un apdarīts ar materiālu, kas ir izturīgs pret abrazīva iedarbību un šļakatām. Tāda starta profila augstums atļauj efektīvi novērst ūdens kapilāro celšanos un mitruma iekļaušanu pamatsienas armējošajā slāņā.
Ēkas sienu ģeomētrija jāatbilst celtniecībā pieņemtajiem normatīviem CNuN 3.03.01-87 un 3.04.01-87 (dzelzsbetona vertikālā novirze nesošajām sienām — līdz 15 mm, horizontālā novirze — līdz 20 mm, 2 m iecirkņā — līdz 5 mm; akmens mūrešanas novrize — vertikālā novirze līdz 30 mm, horizontālā uz 10 m garuma — līdz 15 mm, 2 m vertikālā iecirkņā — līdz 10 mm utml.). Saskaņā ar CNuN datiem materiālu patēriņu tabulās ražotājs norādā patēriņu normu siltumizolācijas līmēšanai. Daudzās gadījumos sienu greizums ir būtiski lielāks, kas secina palielināto līmjavas patēriņu. Precīzs līmjavas patēriņš ir noteicams tikai pēc visu sienu apmērīšanas noteiktajā būvobjektā.
Gaisa spraugas, kas var rasties plātņu līmēšanas procesā, nav pieļaujami. Lai novērst spraugu rašanos un nodrošināt ciešo saspiešanuiešai saspiešanai jālieto pareizas ģeomētriskās formas siltumizolācijas plātnes. Ja plātnēm ir novirze, tad plātņu skaldnes jāpielāgo ar slīpēšanu. Lielas gaisa spraugas ir aukstuma tiltiņi. Armēšanas laikā tajās ieplūst līmjava, kas kondensē mitrumu un vēlāk var saārdīt armējošo slāni. Jau izveidotās spraugas pilnībā aizpilda ar montāžas putām. PIeļaujamas atsevišķas spraugas, kuru izmērs nepārsniedz 1 mm.
Fasāžu siltināšanas sistēma - tā ir komleksa fasāžu apdare, kas ietver fasādes siltināšanu ar siltumizolācijas plātnēm, plātņu līmēšanu pie pamatnēm uz speciālo līmes maisījumu, papildus mehāniskā stiprināšana ar dībeļiem, armējoša līmes slāņa (kā bāzes slāņa) un nobeiguma dekoratīvo aizsargslāņa veidošana. Pēc materiāla veida izšķir siltināšanas sistēmas uz bazalta minerālvates pamata un siltināšanas sistēmas, kurās pielieto putupolistirolu. Pēc ķīmiskā pamata izšķir šādus nobeiguma dekoratīvo apmetumu veidus: minerālie apmetumi, akrila, silikāta. silikona un silikāta-silikona apmetumi. Sistēmā iekļauto elementu daudzveidība un katra materiāla atsevišķās fizikālās īpašības veido vienotu kompozītmateriālu ar noteiktajiem lietošanas īpašībām.
Jā, ražotāji cenšas iegūt visus nepieciešamos sertifikātus, HIGIĒNAS sertifikātus un VALSTSBŪVES (GOSSTROJ) TEHNISKO APLIECĪBU siltināšanas sistēmām. Produkcijas atbilstības sertifikāti siltināšanas sistēmām pašlaik nav obligāti, kas ir apstiprināts ar noraidījuma vēstulēm un skaidrojošām vēstulēm.  Tagad notiek strīdi likumdošanas, GOST sertificēšanas jomā un jau pieņemtos likumus aizvieto jaunie Likumi un Reglamenti. Vienota juridiskā bāze, ar ko būtu iespējams pamatot, ka kādam prāsījumam pēc dokumentiem ir juridiskais spēks, pašlaik neeksistē.
Ražotajs ieteica tonēt (kolorēt) zem apmetuma grunts, tās sauktās "mizgraudis" faktūras pielietošanas gadījumā. Tas ir nepieciešams lai. Tādā apstrāde ir nepieciešama tikai jau tonētā apmetuma lietošanas gadījumā. Grunts nav obligāti jātonē, ja tiek lietota faktūra "āviņš" vai atkarīgi no faktūras apmetuma slāņis ir paredzēts tālākajai apstrādei ar fasādes krāsu.